Özgeçmiş ve İlgi Alanları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı cropped-prof.dr_.oguz_berksun1.jpg

Psikiyatrist Prof. Dr. Oğuz E. Berksun 1963 yılında Artova’da doğmuş aslen baba tarafından Nevşehir Avanos’lu Anne tarafından Kırşehir’lidir. 50 yıldır Ankara’da yaşamaktadır.
Tıp Eğitimini ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Uzmanlığını da aynı Fakültenin Psikiyatri Anabilim dalından 1992 yılında almıştır. 1992 yılından başlayarak zorunlu hizmetini ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri ve Dispanserle bağlantılı görevlendirmeyle Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 1995 yılında tamamlamıştır.

Zorunlu hizmetin ardından 1995 yılında akademik yaşamına başlamış, girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında 1997 yılında 34 yaşında doçent olduktan sonra 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş, davetli öğretim üyesi olarak Massachusetts Üniversitesi’ne bağlantılı bir hastanede (Berkshire Medical Center) anksiyete bozukluklarıyla ilgili olarak 1 yıl bilimsel ve akademik gözlemlerde ve çalışmalarda bulunmuştur.
Amerikadan döndükten hemen sonra Doç. Dr. Oğuz Berksun 2003 yılının başında 39 yaşında profesörlüğünü almış o tarihten 2021 şubat ayına kadar aynı üniversitede klinisyenliğini, akademisyenliğini profesör olarak sürdürmüştür.

2021 yılında emekli olduğu şubat ayından itibaren kendi muayenehanesinde serbest psikiyatristlik/psikoterapistlik yapmaktadır.

Yeterli sayıda ulusal ve uluslararası yayını ve basılmış üç kitabı, üç kitapta da bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Anksiyete bozuklukları ( panik, yaygın anksiyete, sosyal fobi, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu) özel ilgi alanını oluşturmakla birlikte uzun yıllar ankara üniversitesinde ağır akıl hastalıkları (şizofreni, bipolar bozukluk, psikotik depresyon, sanrılı bozukluklar, alkol madde kullanımına bağlı psikozlar, genel psikozlar gibi hastalıkların tedavi edildiği yataklı) servislerini yönetmiştir.
Pekçok sosyal sorumluluk faaliyetinde görev almış Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, Emniyet Teşkilatı gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapmış, eğitimlerde görev almıştır.
Çok sayıda davada bilirkişi olarak görev yapmıştır.
Çok sayıda psikoterapi ve eş/evlilik/aile terapileri kursları düzenlemiştir.

Dr. Oğuz Erkan Berksun, yaşamın içindeki hergün karşılaşılan sorunların ve yaşam olaylarının yanı sıra ağır travmalarlada ilgili merkez olan Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunduğu 1992-1995 yıllarını kapsayan dönemde Prof. Dr. Işık Sayıl’ın öncülüğünde ve yakın hekim, psikolog, sosyal hizmeti uzmanı, hemşire mesai arkadaşları ile Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneğini kurmuş ve bu alanda sayısız bilimsel aktivite, düzenlemiş, bu çerçevede düzenlenen aktivitelere katılmış ve sosyal psikiyatriyi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmıştır.
Sosyal psikiyatri alanında Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongrelerinin başlatılmasında ve düzenlenmesinde büyük katkıları olmuş düzenleme kurullarında bulunmuş, kongre başkanlıkları üstlenmiştir.

Dr. Oğuz Erkan Berksun ayrıca ülkemizde ve dünyada ulusal düzeyde ilk kez olmak üzere 2005-2006 yıllarında İstanbul’da birinci ve ikinci “Kadın Ruh Sağlığı Kongresi” ni toplamıştır.