çalışma odası, Prof. Dr. Oğuz Berksun, Ankara Psikiyatrist