Psikiyatrist Prof.Dr. Oğuz Berksun Hakkında

Prof.Dr. Oğuz Berksun

Dr. Oğuz Berksun yüksek öğrenimini 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Hemen ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalına asistan olarak girmiş ve1992 yılında uzmanlığını almıştır.

Daha sonra aynı üniversitenin Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezinde travma, kriz ve sosyal psikiyatri alanlarında çalışmış ülkemizde bu konuların tanıtılmasında önemli roller üstlenmiştir.

1995 yılından 2021 yılına kadar A.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmıştır. Emekli olduğu 2021 yılından itibaren 2005 yılında açmış olduğu kendi psikiyatri merkezinde serbest psikiyatristlik yapmaktadır. Bugün için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve başka özel veya resmi bir hastane ile bağlantısı yoktur.

1992 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olan Dr. Berksun 1987 yılından bu yana psikiyatri alanında çalışmaktadır.

Halen psikiyatri alanında 37 yıllık tecrübeye sahiptir.

Akademik çalışmaları ve Deneyimleri

1992-1995 yılları arasında zorunlu hizmetini Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma merkezinde Ruh Sağlığı Dispanserinden görevlendirmeyle yapmış, sonrasında aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalına uzman olarak atanmıştır.

1997 yılında doçent ünvanını almıştır. 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne davetli öğretim üyesi olarak Massachusetts Üniversitesi’ne bağlantılı Berkshire Medical Center’da 1 yıl bilimsel ve akademik çalışmalara refakat etmiştir. Amerikadan döndükten hemen sonra Dr. Oğuz Berksun 2003 yılında profesörlüğünü almıştır. 2021 yılı Şubat ayına kadar da aynı üniversitede çalışmıştır

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını ve basılmış üç kitabı, ayrı üç kitapta da bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Psikiyat( panik, yaygın anksiyete, sosyal fobi, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu) özel ilgi alanını oluşturmakla birlikte uzun yıllar ankara üniversitesinde ağır akıl hastalıkları (şizofreni, bipolar bozukluk, psikotik depresyon, sanrılı bozukluklar, alkol madde kullanımına bağlı psikozlar, genel psikozlar gibi hastalıkların tedavi edildiği yataklı) servislerini yönetmiştir.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Dr. Berksun pekçok sosyal sorumluluk faaliyetinde görev almış Sivil Toplum Kuruluşları, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, Emniyet Teşkilatı gibi kurumlarla ortak çalışmalar yapmış, depremlerde kriz krize müdahale organizasyonlarında yer almış, toplumu bilgilendirmeye yönelik eğitimlerde görev almıştır.
Çok sayıda davada bilirkişi olarak görev yapmıştır.

Travma, Yaşam Olayları ve Kriz Durumları, Sosyal Psikiyatri, Kadın Psikiyatrisi Üzerine Çalışmaları

Dr. Oğuz Erkan Berksun, yaşamın içindeki hergün karşılaşılan sorunların ve yaşam olaylarının yanı sıra ağır travmalarlada ilgili merkez olan Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezinin yeni kurulduğu yıllarda önemli görevlerde bulunmuştur.

1992 yılında bu merkezde Prof. Dr. Işık Sayıl’ın öncülüğünde ve yakın hekim, psikolog, sosyal hizmeti uzmanı, hemşire mesai arkadaşları ile Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneğini kurmuştur. Derneğin kurulmasında önce ve sonrasında sosyal psikiyatri alanında yayınlar yapmış, sayısız bilimsel aktivite, düzenlemiş, bu çerçevede düzenlenen aktivitelere katılmış ve sosyal psikiyatriyi yaygınlaştırmak için öncülük etmiştir.

Sosyal psikiyatri alanında Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongrelerinin başlatılmasında ve düzenlenmesinde büyük katkıları olmuş düzenleme kurullarında bulunmuş, kongre başkanlıkları üstlenmiştir.

Dr. Oğuz Erkan Berksun ayrıca ülkemizde ve dünyada ulusal düzeyde ilk kez olmak üzere 2005-2006 yıllarında İstanbul’da birinci ve ikinci “Kadın Ruh Sağlığı Kongresi”ni toplamıştır.