Sosyal Fobi Ölçeği

LİBOWİTZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ (Modifiye)

Bu test sizin belirli sosyal durum ve ortamlarda yaşadığınız anksiyete yani kaygı ve kaçınma düzeyini belirlemek için düzenlenmiştir. 24 sorudan oluşmaktadır.

Şimdi aşağıda sizi sıkıntıya, kaygıya ve heyecana sürükleyebilecek birtakım sosyal durumların tanımı yapılmıştır. Herbir durum için hissettiğiniz kaygıyı, sıkıntıyı, heyecanı kaçınma (kaçma) düzeyini de göz önünde bulundurarak işaretleyiniz.

Sorular tek tek karşınıza çıkacaktır.
Uyarı! Bu test bir teşhis aracı değildir. Sosyal ortamlarda ortaya çıkan anksiyetenizin düzeyinin yüksekliği araştırmayı gerektirir ve sosyal anksiyeteniz herhangi psikolojik, çevresel ve/veya biyolojik bir nedene bağlı olabilir.

_______________________________________________________________________

Önceden hazırlanmadan bir toplantıda kalkıp konuşmak gerektiğinde.