Transkraniyal Manyetik Stimülasyon

Derin rTMS-rTMU

prof. dr. Oğuz Berksun

Dr. Oğuz Berksun kliniğinde özellikle depresyon ve bipolar bozukluklarda çok etkin olarak kullanılan ayrıca obsesif kompulsif bozukluk, panik, madde bağımlılıkları gibi psikiyatrik, tinnitus, parkinson gibi nörolojik hastalıklarda da ilaçsız veya ilaçlarla birlikte iyi sonuçlar veren TMU – TMS (Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi) cihazı ile ilaçsız tedavi yapmaktadır. TMS beynin belirli bölgelerine dışardan ve doğrudan manyetik alan uygulamasıyla yapılmaktadır.

Dr. Oğuz Berksun, anksiyete bozuklukları ve depresyonun tedavisinde ilaçlar ve tms gibi yöntemlere ek olarak psikoterapiye çok önem vermektedir.

Dr. Berksun biyolojik (ilaç, tms, şok tedavisi gibi) tedavilere ek ve vazgeçilmez olarak gördüğü bir tedavi yöntemi olan Bilişsel Davranışçı Terapi alanında güvenilir psikoterapistlerle çalışmaktadır.

Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi Hakkında Kısa Video
ayraç

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU veya TMS) depresyonda ve özellikle bipolar bozuklukta ilaçsız olarak sonuç almak üzere kullanılan bir tedavi yöntemidir. Depresyonda herbiri ortalama 20-30 dakika süren (10-30 seans)  tedavi boyunca beynin belirli bölgelerinin manyetik olarak uyarılarak bu bölgelerin çoğu zaman uygulanan tmu protokolündeki frekanslara göre aktive edilmesi esasına dayanır.  Bipolar bozuklukta hastalığın seyrine göre farklı protokoller uygulanmalıdır.  

Daha ayrıntılı bilgi için mutlaka burayı da tıklayınız.

Bilinç kaybı yaşatan, suni olarak sara nöbeti yaratmaya dayalı elektroşok-elektrokonvulsif (EKT) tedavi olarak adlandırılan anestezi altında yapılan şok tedavisine göre TMS kısmen düşük beta (etkinlik) değerine sahip görünse de çok daha güvenli bir tedavi yöntemidir. Sanıldığından da daha etkili bir yöntemdir.

TMU-TMS Anestezi gerektirmeden hasta uyanıkken yapılır. Özellikle depresyon hastalarında, gebelerde, emzirme döneminde veya diğer ilaç kullanımının uygun olmadığı, metabolik sorunların yaşandığı, bazı yan etkilerin tolere edilmediği durumlarda kullanılmaktadır. Ancak hastaların tercihi de tedavi şeklinin belirlenmesinde önemlidir. 

TMU veya diğer kısaltması TMS olan transkraniyal manyetik uyarım yöntemiyle depresyon ve bipolar bozukluğun dışında obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi hastalıklarda oldukça iyi, bağımlılık gibi durumlarda, bazı nörolojik tablolarda orta-iyi düzey sonuçlar vermektedir.